Tre for Tre (NO)

10,00

Language: Norwegian

Author: Felix & Friends

 

Description

EN:

The children and young people of this world do not want to wait any longer for adults to finally begin to tackle the impending global challenges of our day. And they have much to do: They want to save their future – Tree by Tree. We have written this book primarily for people like us – kids and teenagers. Because we are the ones who will have to pay for it if adults cannot fully solve these global problems. With this book we want to show, how great it is to get involved. We will tell you our story: why we act and do what we can so that we can have a positive future. We want to show you how exciting it is to learn more about our world, the climate, and the relationship between them – and how much fun it is to work together with kids from all over the world. Of course we will also tell you, how you can join in with us and become active yourself. Because just talking does not stop the glaciers from melting: Stop talking. Start planting. – Don’t talk, plant!”

 

NOR:

Nå redder vi barna verden

Barn og unge av denne verden vil ikke lenger vente på at voksne endelig skal begynne å håndtere de truende globale utfordringene vi står overfor i dag. Og de har mye å ta tak i: De ønsker å redde sin egen fremtid – tre for tre. “Vi har først og fremst skrevet denne boken for folk som oss, nemlig barn og unge. Fordi det er vi som vil måtte betale
“prisen” dersom de voksne ikke fullt ut kan løse disse globale utfordringene. Med denne boken ønsker vi å vise deg hvor flott det er å involvere seg. Vi ønsker å fortelle deg vår historie og hvorfor vi handler og gjør det vi kan, slik at vi kan ha en positiv fremtid. Vi ønsker å vise deg hvor spennende det er å lære mer om kloden vår, om klimaet, og forholdet mellom dem, og om hvor morsomt det er å arbeide sammen med barn over hele verden. Vi vil selvfølgelig også fortelle deg hvordan du kan bli med og bli aktiv selv. Bare å snakke om det stopper ikke smeltingen av isbreene. Stop talking. Start planting.”